Homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan.afb-hp

Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd.De homeopathische geneeskunst maakt gebruikt van het principe dat een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die bepaalde verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is dergelijke verschijnselen bij zieke mensen te genezen. Dit is de geneeswet similia similibus curentur (het gelijkende wordt genezen door het gelijksoortige).Bij klassieke homeopathie schrijft de homeopaat een middel voor dat niet alleen gekozen is op uw klacht of ziekte maar dat ook passend is bij u als persoon. Het verschil met ‘klinische homeopathie’ is dat hier middelen vooral worden voorgeschreven op basis van alleen de klachten.

Als klassiek homeopaat ben ik tot 1 jan 2017 aangesloten geweest bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homepaten (NVKH).

Als u meer wilt weten over het ontstaan van homeopathie en de werking hiervan dan verwijs ik u hiervoor naar de site van de NVKH.nvkh-logo-cmyk

Top